angle-left Biblioteket ställer om och blickar framåt

Biblioteket ställer om och blickar framåt

2020 har inte varit som andra år. Bibliotekschef Tiffany Bovin berättar hur biblioteken i Karlskrona har jobbat under corona och vad som är på gång i framtiden.

På vilket sätt har den pågående coronapandemin påverkat biblioteken i Karlskrona och verksamheten?

­- Biblioteken har påverkats på olika sätt. Vi har hållit öppet på alla våra bibliotek i stort sett som vanligt, men vi har inte arrangerat lika många program och aktiviteter som vi hade planerat för. Å andra sidan har vi kunnat ställa om och utvidga tidigare tjänster som ”Boken kommer” även till dem som tillhör en riskgrupp. Vi har också tagit fram en ny tjänst med ”Take away”, för att minska besökstrycket i våra fysiska lokaler och samtidigt kunna hjälpa alla som vill låna våra fysiska medier utan att gå inom biblioteket.

Hur har lån och besök förändrats under våren?

- Utlånen av fysiska medier har sjunkit mer än tidigare år under våren, och det har även de fysiska besöken på våra bibliotek. Jag tror att både vi och våra besökare är tacksamma för våra tre Meröppna bibliotek! Besöken under Meröppettid, alltså under tider då vi inte har personal på plats har gått upp med mer än femtio procent! Det är ju en stor fördel att kunna göra sina ärenden när det är färre i lokalen, om det passar bättre sent på kvällen, tidig morgon eller en helgdag. Vi har under våren också sett att våra digitala tjänster fått ett uppsving, där utlånen av både strömmande film och e-böcker har ökat med 15 respektive 25 procent.

Vad är aktuellt för biblioteken i Karlskrona just nu?

- Vi har ett nytt utseende på bibliotekets hemsida sedan den 1 september. Den nya sidan är mer lättillgänglig och gör det lättare för dig som besökare att hitta den information som du söker, och även att snabbt göra dina biblioteksärenden.

Vad händer i framtiden?

- Vi bygger just nu om lite på stadsbiblioteket för att kunna erbjuda ett nytt digitalt område. Vi kommer också att fortsätta utveckla de större filialbiblioteken under hösten och en del av våren 2021.

Tiffany Bovin inne på stadsbiblioteket

 

Sök