Bibliotekets vänner

Bibliotekets vänner

Föreningen Bibliotekets vänner Karlskrona grundades 1960, året efter det att stadsbiblioteket i Karlskrona stod färdigt. Föreningen vill med litteratur- och författarkvällar bidra till att biblioteket ska vara en berikande, kunskapsutvecklande och levande mötesplats.

Ditt medlemskap kommer att gälla även hela året 2021

Medlemsavgiften är 200 kronor för år 2020 och gäller till slutet av 2021.
Medlemsavgiften betals till plusgirokonto 21 54 25 - 0 eller så kan du swish 1236141444. Skriv som förklaring "Ditt namn" och "Medlemsavgift 2020-21".

Aktuellt om nuläget

Vår verksamhet har legat nere under 2020, pandemin har förhindrat  den fasta verksamheten; både vårens två planerade författarträffar med Gunnar Bolin och Alba Mogensen samt vårt 60-årsjubiluem blev uppskjutet.

Till våren 2021 kan vi förhoppningsvis åretuppta våra omtyckta författarträffar och fira vårt 60-årsjubileum.

Eftersitsar

Vid vissa av föreningens programtillfällen erbjuds en extra bonus. Efter det ordinarie programmet kan du träffa vår gäst i Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek på Nordenskjöldska gården. Vid de flesta av eftersitsarna medverkar också bibliotekarie Torsten Samzelius.

Vi bjuder på enkel förtäring till en kostnad av 40 kronor. Antalet platser är begränsat men eftersitsen är öppen för alla som är intresserade.

Missa inte en möjlighet till att komma ännu närmare författaren. Deltagande anmäls till bvkarlskrona@gmail.com eller med sms till 0709-823753. Välkomna!

Biljetter

Det går att förboka biljetter en vecka innan evenemanget på Stadsbiblioteket. Annars köps biljett vid entrén. Betalning sker i entrén vid evenemanget.
Pris: 120 kronor, 60 kronor för medlemmar. Ta med medlemskortet.
Karlskrona kommuns Kompiskort gäller.

Bli medlem i Bibliotekets vänner

Medlemsavgiften är 200 kronor/år. Kontakta föreningen på bvkarlskrona@gmail.com. Du kan också direkt betala in medlemsavgiften till Bibliotekets Vänners plusgiro: 21 54 25 – 0, och där ange namn och adress.

Fördelar med medlemskap

Minst 50 procents rabatt på inträdet till våra arrangemang.
Inflytande över kommande programplanering.

Styrelsen 2021

Styrelsemedlemmar, ersättare, adjungerade: 

Thomas Ahlqvist, adjungerad styrelsemedlem
Katarina Andersson, sekreterare 
Berit Bäckström, kassör 
Margareta Bjarke, styrelsemedlem 
Guðrún Garðarsdóttir, styrelsemedlem 
Maria Lindegren, ordförande 
Ida Linder, adjungerad styrelsemedlem
Bo Löwendahl, vice ordförande 
Birgitta Möller, ersättare
Tomas Pärlklo, ersättare 
Irmeli Romo, styrelsemedlem
Ann-Kristin Vernersson Wiberg, ersättare

Revisorer, revisorersättare:

Niclas Bremström, revisorersättare
Ingrid Lovén, revisor
Birgitta Schiött, revisorersättare
Gun-Britt Sirbäck, revisor
 

Valberedning: 

Elsmari Furuvall Mattsson 
Bengt-Åke Ljungqvist 

Samarbetspartners

Bibliotekets vänner samarbetar med biblioteken i Karlskrona och Folkuniversitetet. Elever från Kulturskolan medverkar ibland med musik innan programmet startar.

Sök

Språk