Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek

Carlskrona Läsesällskap grundades 1794 och slutade sin verksamhet 1863. Sällskapets efterlämnade boksamling är i dag Sveriges äldsta bevarade i sitt slag.

Samlingen består av ungefär 9 000 volymer och ger med sin bredd och mångfald ett unikt tvärsnitt av Karlskronas och Sveriges kulturhistoria.

Biblioteket finns i en av arkitekten Åke Axelsson specialritad miljö i Nordenskjöldska gården på Trossö, Karlskrona.

Katalog

Katalogisering av boksamlingen är ett pågående arbete och stora delar av samlingen går att söka i. Böckerna lånas inte ut. Sök i katalogen här.

Kontakt 

För besök och gruppvisningar kontakta Läsesällskapets Bibliothek och bibliotekarie Andreas Nilsson på lasesallskapet@karlskrona.se,
eller på telefon: 0455-30 34 42.
Besöksadress: Nordenskjöldska gården, Amiralitetstorget 27.


Uppslagen bok på pall, framför bokhylla  Översikt av Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek 

 

Sök

Språk