angle-left Karlskronas nya bibliotek byggs i Skåne

Karlskronas nya bibliotek byggs i Skåne

Under våren kommer ett helt nytt bibliotek i form av en buss att växa fram i Billesholm i Skåne. Det mobila biblioteket kommer att erbjuda Karlskronaborna en ännu bättre service och helt nya möjligheter att besöka biblioteket.

Biblioteken i Karlskrona kommun består i dag av ett stadsbibliotek och nio filialer. Till hösten utökas de med ett mobilt bibliotek som gör det möjligt att nå ut till de delar av kommunen där det i dag inte finns någon biblioteksverksamhet.
– Satsningen på ett mobilt bibliotek kommer att utveckla biblioteksverksamheten i Karlskrona. Vi kommer att kunna nå fler människor, på fler platser, samtidigt som vi kan ge en fortsatt god personlig service, säger Helén Karlsson, platsansvarig för det mobila biblioteket.

Ett bibliotek för alla 

Det mobila biblioteket kommer att göra det lättare för fler att ta del av information, kunskap och kultur. På så sätt fyller det en viktig demokratisk funktion i att fler ges möjlighet att delta i samhällsdebatten.
– Bussen, som är utrustad med en rullstolslift, kommer att fyllas med bland annat böcker, medier och teknik, på olika språk. Våra besökare ska känna att biblioteket finns till för och har något för just dem, oavsett ålder, modersmål eller eventuell funktionsvariation, säger Helén Karlsson.

 

Bokbuss under uppbyggnad

Karlskronas nya, mobila bibliotek håller just nu på att byggas på Fellwings Karosseri i Skåne. Foto: Fellwings Karosseri

Sök

Språk

sv-se