Läsesällskapets unika historia dokumenterad på film!

Läsesällskapets unika historia dokumenterad på film!

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek är med sina ungefär 9000 volymer unikt i sitt slag. Ingen annanstans kan man studera ett så välbevarat äldre lånebibliotek av den här typen. Samlingen ger genom sin bredd och mångfald också ett tvärsnitt av Karlskronas och Sveriges kulturhistoria.

Under några veckor i vår och sommar kommer biblioteken i Karlskrona att publicera ett antal filmer på vår Youtube-kanal där vi berättar mer om läsesällskapet och dess samlingar utifrån olika teman.

Del 1: "Staden, tiden och biblioteket"

Del 2: "Låntagare och läsare"

Del 3: "Det unika biblioteksrummet"

Del 4: "Inköp och bokkatalog"

Del 5: "Populär läsning"

Del 6: "Pest och Kolera"

Del 7: "Kvinnan i litteraturen"

Del 8: "Krig och politik"

Del 9: "Det mångkulturella Karlskrona"

Del 10: "De äldsta böckerna"

Del 11: "Bibliotekets vardag"

Del 12: "Staden, varvet och marinbasen"

Sök

Språk