Meröppet

Meröppet

Meröppet innebär ett bättre användande av bibliotekets resurser, även när det inte finns personal på plats. Som meröppetlåntagare får du tillgång till ditt bibliotek veckans alla dagar klockan 07.00-22.00, året runt.

Vilka bibliotek är meröppna?

Holmsjö bibliotek
Jämjö bibliotek
Lyckeby

Vad kan jag göra då biblioteket är obemannat?

 • Låna och återlämna medier
 • Hämta reserverade medier
 • Logga in och använda datorerna
 • Släktforska
 • Läsa tidskrifter
 • Studera
 • Använda lokalen som mötesplats

Att använda det meröppna biblioteket

 • Registrera dig som användare hos personalen. OBS! Medtag lånekort och legitimation.
 • Du måste ha fyllt 18 år. Barn besöker meröppna biblioteket i vuxens sällskap, och får inte vistas där på egen hand.
 • På det bibliotek du är registrerad som meröppetlåntagare fungerar lånekortet tillsammans med pinkod som passerkort.
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut.
 • Släpp inte in andra besökare. Om du har besökare med dig ansvarar du för dem.
 • Ett högtalarsystem meddelar när biblioteket stänger för kvällen.
 • Använd självbetjäningsautomaten för lån och återlämning.
 • Reserverade böcker finns att hämta på särskild reservationshylla. OBS! De kan endast hämtas och lånas ut med det kort som de är reserverade på.
 • Fjärrlån kan endast lånas ut under bemannad öppettid.
 • Plocka undan efter dig och ta hand om vårt gemensamma bibliotek.


För kännedom om du är meröppetlåntagare:

Dina inloggningar registreras och sparas en viss tid. Detta för att bibliotekspersonalen vid behov ska kunna se vem som vid ett särskilt tillfälle har varit i lokalerna. 

 

 

Sök

Språk