angle-left Stadsbiblioteket öppnar digitalt center

Stadsbiblioteket öppnar digitalt center

Karlskrona DigidelCenter ska bli en ny plats för lärande, samarbete, inspiration och vägledning in i den digitala världen.

Syftet med bibliotekets DigidelCenter och digitala hjälp är att öka den digitala kompetensen hos medborgarna i Karlskrona kommun. Detta stärker i sin tur demokratin i samhället då högre digital kompetens innebär ett minskat digitalt utanförskap och en ökad frihet genom att kunna använda de digitala tjänster som finns i dag. Bibliotekets personal bistår genom ett pedagogiskt arbetssätt med hjälp till självhjälp under vissa bemannade öppettider.

- Det viktigaste är att öka den digitala delaktigheten. Det är en demokratisk rättighet att kunna ta del av den digitala information som finns i samhället i dag, säger Kristoffer Hilmersson, samordnare för digital utveckling på biblioteken i Karlskrona.

Via det digitala hjälpcentret ska man bland annat kunna få hjälp med att:

  • lära sig mer om sin digitala enhet.
  • hantera appar.
  • skapa och hantera e-postkonton.
  • skanna och skriva ut dokument.
  • navigera på internet.
  • hantera digital säkerhet och källkritik.
  • hantera bibliotekets digitala tjänster, som att låna ljudböcker och e-böcker via digitala enheter.
  • komma igång med mobilt bank-ID.

Förutom att erbjuda digital hjälp ska det nya DigidelCentret också väcka nyfikenhet och inspirera till att prova på ny digital teknik. När coronarestriktionerna lättar kan stadsbiblioteket även erbjuda tillgång till virtual reality, green screen, 3D-skrivare, A2-skrivare samt bild- och videobehandlingsprogram, förutom datorer och läsplattor.

- Våra e-tjänster passar också perfekt när man vill hålla avstånd till andra. Biblioteket kan vara en naturlig plats för att få hjälp med att pröva på ny digital teknik, säger bibliotekarie Bengt-Gunnar Österberg.

Kristoffer Hilmersson och Bengt-Gunnar Östberg sitter framför en TV-skärm.

Kristoffer Hilmersson och Bengt-Gunnar Österberg ansvarar för det nya digitala center som öppnar på stadsbiblioteket i Karlskrona.

Sök