Utökade turer på Hasslö för mobila biblioteket

Utökade turer på Hasslö för mobila biblioteket

Efterfrågan på en plats på Hasslö förskola har den senaste tiden varit hög. För att göra plats i lokalerna för förskoleverksamhet flyttar folkbiblioteket på Hasslö ut ur sina nuvarande lokaler i början av 2022. Biblioteksverksamheten på Hasslö kommer under 2022 istället att bedrivas genom det mobila biblioteket.

Biblioteken i Karlskronas verksamhet på Hasslö kommer att bedrivas av det mobila biblioteket från och med januari 2022 och så länge som förskolan har behov av lokalen. Beslutet fattades i kultur- och fritidsnämnden i slutet av november 2021. 

− Det möjliggör för barn och familjer att få en plats på Hasslö förskola, men det gör också att vi kan erbjuda Hasslöborna en mer flexibel och tillgänglig biblioteksverksamhet, säger Elina Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Det mobila biblioteket utökas med fler schemalagda turer till Hasslö när förskoleverksamheten flyttar in i bibliotekets lokal. Se det mobila bibliotekets turer här! 

Skolan kommer även i fortsättningen ha ett skolbibliotek enligt kraven i skollagen. Omlokaliseringen är en tillfällig lösning som ska utvärderas löpande.

Biblioteket har öppet som vanligt torsdagen den 16 december och håller därefter stängt. Mobila biblioteket parkerar utanför Coop varje torsdag klockan 14.00-18.00 med start vecka 2 (den 13 januari). Vi har ett litet uppehåll vecka 3 och 4 för service av biblioteksbussen, men återkommer vecka 5 igen.

Reserverade böcker med hämtställe Hasslö kommer automatiskt att flyttas över till det mobila biblioteket.  Bokinkastet på Hasslö bibliotek kommer att finnas kvar till och med vecka 5. 

Sök

Språk