angle-left Utökat språkarbete med en kvarts miljon

Utökat språkarbete med en kvarts miljon

Ett stort statligt bidrag gör att biblioteken i Karlskrona nu kan utveckla arbetet med små barns språkutveckling.

Nio kommuner i Blekinge och Kronoberg får totalt 1 195 00 kronor från Kulturrådet för att fortsätta satsningar på små barns språkutveckling. För Karlskrona kommuns del handlar det om en kvarts miljon kronor, som ska gå till att utveckla och utöka bibliotekets samarbete med förskolorna vad gäller barnens språkutveckling.

- Det känns fantastiskt roligt, säger Sara Wijk på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som snart lämnar sitt uppdrag efter tre år som regionalt projektansvarig.
- Projekt blir ibland peppiga kortidssatsningar. Men i Språkstegen har uthålligheten och det lokala engagemanget varit stort. Det får vi ett kvitto på nu, fortsätter hon.
Språkstegen är ett regionalt projekt med stöd från Kulturrådet med fokus på små barns språkutveckling. Tillsammans arbetar personal inom bibliotek, barnhälsovård, förskola, logopedi och på familjecentraler för att stödja föräldrar och sätta fokus på språkutveckling. 

2021 tar det regionala projektet slut, men arbetet med insatser och stöd till barn och familjer fortsätter nu med hjälp av de nya pengarna.

Karlskrona kommun får ett bidrag på 250 000 kronor som går till det treåriga projektet ”Språkstegen hälsar på”. Projektet genomförs i samarbete med kunskapsförvaltningen och innebär att biblioteket genom att besöka förskolor med barn i åldern 0-3 år träffar barnen och bjuder på en sagostund med lite sånger och annat kul. Förskolepersonalen filmar eller tar bilder som de förmedlar till föräldrarna, samtidigt som biblioteket delar ut en folder som uppmuntrar till läsning och informerar om språkutveckling.

Hanna och Ida håller i bilderböcker.
- Vi kommer att träffa de allra flesta av kommunens 0-3-åringar varje år under projektets gång och på så vis nå cirka 1 200 barn och dubbelt så många föräldrar per år, säger bibliotekspedagog Hanna Ekstrand.
- Språkstegen i sig är inte längre ett eget projekt utan en del i det ordinarie arbetet med de minsta barnen och deras språkutveckling. Samarbetet med Barnhälsovården har funnits länge och det fortsätter vi med på obestämd framtid, liksom bokgåvor, babycaféer och andra småbarnsprogram.

Verksamheten har fått anpassas efter rådande situation och de coronarestriktioner som finns.

- Innan vi kan ge oss ut på de fysiska besöken på förskolorna behöver vi planera upp projektet, skapa materialet, ha digitala möten med personalen på förskolorna och marknadsföra det hela. När detta är gjort hoppas vi att pandemin har ebbat ut, så vi kan komma igång med det läsfrämjande arbetet, säger Ida Gustafsson på barn- och ungdomsbiblioteket i Karlskrona.

 

Sök