Vad tycker du om biblioteket?

Vad tycker du om biblioteket?

Från och med vecka 44 har du möjlighet att svara på frågor om biblioteket när du besöker något av folkbiblioteken i Karlskrona kommun. Intervjuerna görs på plats av företaget Enkätfabriken vid olika tillfällen på olika bibliotek.

Detta är en del av ett större arbete som Karlskrona kommun gör för att se hur verksamheterna inom området kultur och fritid kan utvecklas. Hoppas att du vill bidra!

Under samma period genomför Karlskrona kommun och Biblioteken i Karlskrona också en liknande undersökning via mejl, som vänder sig till dig som har ett lånekort på Karlskronas bibliotek. Förfrågan om att delta i den undersökningen mejlas ut till dig som tidigare har accepterat utskick från biblioteket.

Dina svar och synpunkter är viktiga för oss i vårt kommande utvecklingsarbete och ditt svar kan inte ersättas av någon annans. Vi uppskattar därför att du deltar i undersökningen och hjälper biblioteksverksamheten att utvecklas och förbättras.

Ditt svar hanteras anonymt och redovisas enbart tillsammans med andra svar.

Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget Enkätfabriken, på uppdrag av Kultur-och fritidsförvaltningen i Karlskrona kommun.

Tack för din hjälp att göra vår verksamhet bättre!

Sök

Språk