angle-left Bibliotekets vänner

Bibliotekets vänner

Föreningen Bibliotekets vänner Karlskrona grundades 1960, året efter det att stadsbiblioteket i Karlskrona stod färdigt. Föreningen vill med litteratur- och författarkvällar bidra till att stadsbiblioteket ska vara en berikande, kunskapsutvecklande och levande mötesplats.

Search the catalogue