angle-left Karlskrona lokalsamling

Karlskrona lokalsamling

På stadsbiblioteket finns en lokalsamling med litteratur om Karlskrona med omnejd. Mycket av materialet går att låna hem, men en del är referenslitteratur och måste studeras på plats.

Search the catalogue