angle-left Hur påverkar corona dig och livet i Blekinge?

Hur påverkar corona dig och livet i Blekinge?

Spridningen av coronaviruset är en exceptionell händelse som sannolikt kommer att påverka våra liv under en lång tid framöver. Biblioteken i Karlskrona vill i samarbete med Blekinge museum och Karlskrona företags- och hantverksförening bevara dina erfarenheter för framtida generationer.

Du är med genom att svara på några frågor om dina känslor, farhågor och funderingar här. 

I ett utskick till skolor och fritids uppmanas barn och ungdomar också att dela med sig av sina tankar om pandemins påverkan på vardagen.

- För en del har vardagen förändrats drastiskt, för andra inte lika mycket. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och därför tycker vi att det är särskilt viktigt att barnens röster också får höras, säger Hanna Ekstrand, bibliotekspedagog på biblioteken i Karlskrona.

Haku