Web Form

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Källarvåningen på stadsbiblioteket tillfälligt stängd

Vi har nya, spännande planer för vårt källarplan på stadsbiblioteket i Karlskrona! På grund av byggnadsarbete och renovering håller vi därför den våningen stängd från och med den 28 augusti och en tid framöver. 

Under tiden går det inte att som besökare att komma åt den utländska litteraturen och serierna. Inte heller släktforskarrummet är tillgängligt och det går inte att boka släktforskardatorn eller mikrofilmsskannern.
Vissa tider kan det även vara en del oväsen som upplevs som störande. 

Leiting