Lämna inköpsförslag

Här kan du ge oss tips på böcker, tidningar och tv-spel som du vill att vi köper in. Beståndet av e-böcker uppdateras kontinuerligt och behöver inte skickas in som enskilda förslag.

Innan du skickar in ditt inköpsförslag, sök gärna efter det i vår bibliotekskatalog. Vi kanske redan har det du önskar. För att lämna ett inköpsförslag, fyll i formuläret längre ner på sidan. Du måste vara inloggad.

Varför köper ni inte in mitt förslag?

Om vi inte köper in det som du önskar dig kan det bero på att:

  • Vi har andra medier inom samma ämne.
  • Vi har avtal med vissa leverantörer som vi kan köpa in media från.
    • Ibland finns inte mediet som du föreslår i den handeln som vi kan köpa från/har avtal med.
  • Tv-spel måste ha särskilda rättigheter för att kunna köpas och lånas ut av bibliotek. Tv-spel som saknar sådana rättigheter kan vi inte köpa in.
  • Vi köper inte in eftergymnasial kurslitteratur. Vänd dig till biblioteket där du studerar om du behöver kursböcker.
  • Vi köper inte in media som gavs ut för mer än fem år sedan. Vill du låna äldre medier så kan du beställa ett fjärrlån > (lån från ett annat bibliotek) via oss. 

Lämna inköpsförslag

Sök

Språk