Tillgänglighet för Biblioteken i Karlskrona

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotek.karlskrona.se

Den här sidan beskriver hur bibliotek.karlskrona.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Uppdaterad 23 september 2020 10:45

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.karlskrona.se som inte är tillgängligt för dig kan du använda formuläret längst ner på sidan för att kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vissa tjänster och system som du når via bibliotek.karlskrona.se uppfyller inte heller tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Vi arbetar löpande med att åtgärda kända brister och problem.

Allmänna brister och problem

Webbplatsen är ännu inte fullt kompatibel med riktlinjerna nedan. Du kan läsa om riktlinjerna och hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor på webbriktlinjer.se

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer formulär som saknar fieldset och legend. (WCAG AA 1.3.5, R53)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (R83)
 • Det förekommer att länkar används istället för checkbox. (WCAG AA 3.2.3)
 • Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. (WCAG AA 3.2.3)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. (WCAG AA 2.4.7)
 • Det förekommer att tabordningen är felaktig. (WCAG A 2.4.3)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att formulärval inte beskriver vad som väljs. (WCAG A 2.5.3)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2.4)
 • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. (WCAG A 2.4.1)
 • Sorteringsval i sökresultatet saknar beskrivning av sorteringsordning. (WCAG A 2.5.3)
 • ”Visa fler”-länk i facetter saknar information om vad som ska visas. (WCAG A 1.3.2)
 • Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att WAI-ARIA saknas.
 • Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas. (WCAG AA 4.1.3, A 3.3.1)
 • Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
 • Det förekommer att formulärfält inte är uppmärkt i koden (WCAG AA 1.3.5)

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek.karlskrona.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Bildcheckbox

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.
Vi har granskat webbplatsen manuellt samt med följande verktyg:

 • Siteimprove Accessibiliy checker 
 • Tota11y
 • Funkify – Disability Simulator
 • Bookmarklet: text spacing

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

https://www.digg.se/tdosanmalan

Rapportera brister i tillgängligheten på hemsidan

Har du problem att använda delar av webbplatsen? Hjälp oss att åtgärda det genom att berätta för oss vad du har problem
med när du använder den.
Beskriv vilka problem du har när du använder webbplatsen. Om det är en särskild sida eller funktion som du inte kan använda
vill vi att du berättar det. Beskriv även dina förutsättningar så detaljerat som möjligt, så vi förstår vad vi behöver förändra.

Søgning

Language Selector