Bibliotekets vänner

Bibliotekets vänner

Våren 2020
Stadsbibliotekets hörsal 19.00

Köp av biljett sker vid entrén till evenemanget. Man kan förboka biljett en vecka innan evenemanget på Stadsbiblioteket.

 

  

Onsdag 26 februari - Fatima Bremmer
På resa med Ester Blenda Nordström

Innan journalisten Fatima Bremmers Ett jävla solsken hamnade på bokhandelsdiskarna för två år sedan hade hon publicerat ett verk, De sista tanterna, tillsammans med fotografen Magnus Wennman. De senaste två år har inneburit en enorm framgång för bremmer och boken om den wallraffande journalisten Elsa Blenda Nordström har vunnit Augustpriset för bästa fackbok och nu passerat försäljningssiffran 200 000 exemplar, samt blivit en utställning på Skånes Skarhult. Författaren kommer denna kväll att berätta om boken och sitt arbete om denna.

 

 

INSTÄLLT - Torsdag 19 mars - Gunnar Bolin
Hovjuvelerarens barn - om en släkts liv i Europa under tre diktaturer

Gunnar Bolins röst känner du igen från P1:s kulturprogram. För sin radioverksamhet har han tilldelats Stora journalistpriset "för lustfylld kulturjournalistik och imponerad bred." Han har också varit framgångsrik På spåret-deltagare. Nu romandebuterar han med Hovjuvelerarens barn, som bygger på den egna släktens historia. Brev och samtal med anhöriga har bildat bakgrunden till skildring av nittonhundratalet med familjen Bolin i centrum. Boken har beskrivits som ett gripande och lärorik med fina och lustfyllda porträtt av släkten.

 

 

 

INSTÄLLT Torsdag 23 april - Alba Mogensen
Att börja berättelsen med slutet

Vårprogrammet avslutas med en debuterande Malmöförfattare. även Alba Mogensen  är i grunden journalist och Hon den roliga har tagit sin utgångspunkt i en allvarlig trafikolycka som författaren råkat ut för. Boken har beskrivits som en roman om kroppens minne och hjärnans mekanismer. Med  "ett klart och enkelt samitidigt fult språk" skildras hur mycket sorg en vänskap kan tåla

 

 

Torsdag 23 april - Årsmöte  - 17.30

Härmed kallas till årsmöte med Bibliotekets vänner torsdagen den 23 april 2020 klockan 17.30. Med hänsyn till Covid-19 restriktioner hålls mötet utomhus på gården vid Gula huset, ingång från Borgmästaregatan. Dagordning och andra handlingar till årsmötet hålls tillgängliga i pärm, märkt Bibliotekets vänners årsmöte 2020, vid stadsbibliotekets lånedisk från och med 14 dagar innan årsmötet. Kopior av samtliga handlingar utdelas vid årsmötet.

Eftersitsar

Vid vissa av våra programtillfällen erbjuder vi en extra bonus. Efter det ordinarie programmet kan du träffa vår gäst i Läsesällskapets bibliotek. Vid de flesta av eftersitsarna medverkar också bibliotekarie Torsten Samzelius. Vi bjuder på enkel förtäring till en kostnad av 40 kronor. Antalet platser är begränsat men eftersitsen är öppen för alla som är intresserade. I detta programblad inbjuder vi till eftersits med Fatima Bremmer, Gunnar Bolin och Alba Mogensen. Missa inte en möjlig-het till att komma ännu närmare författaren. Deltagande anmäls till bvkarlskrona@gmail.com eller med sms till 0709-823753. Välkomna!

Biljetter

Det går att FÖRBOKA biljetter en vecka innan evenemanget på Stadsbiblioteket. Annars köps biljett vid entrén. Betalning sker i entrén vid evenemanget.
Pris 120 kronor, 60 kronor för medlemmar. Ta med medlemskortet.
Karlskrona kommuns Kompiskort gäller.

 

Bli medlem i Bibliotekets vänner

Medlemsavgiften är 200:-/år. Kontakta ordföranden på telefon: 0709-823753 eller bvkarlskrona@gmail.com. Du kan också direkt betala in medlemsavgiften till Bibliotekets Vänners plusgiro: 21 54 25 - 0 och där ange namn och adress.

Fördelar med medlemsskap

Minst 50% rabatt på inträdet till våra arrangemang.
Inflytande över kommande programplanering.

Styrelsen 2020

Katarina Andersson, sekreterare, Margareta Bjarke, Gudrun Gardarsdottir, Sandra Gren, Lotta Kihlbert, ordförande, Bo Löwendahl och Birgitta Möller
Suppleanter: Petra Linder och Karin Vaarning
Adjungerade: Thomas Ahlqvist, Ida Linder, Irmeli Romo och Torsten Samzelius

Samarbetspartners

Bibliotekets vänner samarbetar med Stadsbiblioteket och Folkuniversitetet. Elever från Kulturskolan medverkar med musik innan programmet startar.

Språk