Hur påverkar corona dig och livet i Blekinge?

Spridningen av coronaviruset är en exceptionell händelse som sannolikt kommer att påverka våra liv under lång tid framöver. Biblioteken i Karlskrona vill i samarbete med Blekinge museum och Karlskrona företags- och hantverksförening bevara dina erfarenheter för framtida generationer.

Du är med genom att svara på några frågor om dina känslor, farhågor och funderingar via den här länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPENmzbaoCbTQcNHIuiyltBai0SCyAOVwSUZ6MRhZqIFBrLA/viewform

I ett utskick till skolor och fritids uppmanas barn och ungdomar också att dela med sig av sina tankar om pandemins påverkan på vardagen.

- För en del har vardagen förändrats drastiskt, för andra inte lika mycket. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och därför tycker vi att det är särskilt viktigt att barnens röster också får höras, säger Hanna Ekstrand, bibliotekspedagog på biblioteken i Karlskrona.

Det material som samlas in kommer att visas på en eller flera utställningar, bland annat på stadsbiblioteket i Karlskrona. Allt material som samlas in kommer efter utställningen att arkiveras hos Blekinge museum.

 

Bild på ett virus

Språk