Lokalsamling

Karlskrona Lokalsamling

Om Karlskrona med omnejd

På Stadsbiblioteket finns en lokalsamling med litteratur om Karlskrona med omnejd. Mycket av materialet går att låna hem, men en del är referenslitteratur och måste studeras på plats. Blekinge museum har det övergripande ansvaret för att samla och bevara litteratur om Blekinge. Lokalsamlingens bestånd är sökbart i webbkatalogen. På filialbiblioteken finns mindre samlingar med lokal anknytning.

Litteratursökningar

Specialbibliotek med litteratur om Karlskrona och dess historiska miljöer finns på Blekinge Museum och Marinmuseum.

För att söka litteratur online rekommenderas deldatabasen Småland, Öland & Blekinge (SÖB) som är en del av den nationella söktjänsten Libris. I SÖB deldatabasen registreras lokalt material som böcker, artiklar i tidningar och årsböcker, delar av böcker och flerbandsverk. Registreringen pågår löpande.

Databas Blekinge är lokalsamlingens webbkatalog. Den är inte uppdaterad efter år 2006.

Litteraturtips

Bibliografier med litteratur om Karlskrona och Blekinge:

Karlsson, Lennart: Litteratur om Karlskrona : ett urval : för utställningen "Karlskrona under tre sekler" hösten 1961 / Karlskrona, 1961.
Ortshistorisk litteratur om Blekinge : från 1600-talet till 1981 : med förkortningsregister / [utgiven av] Institutet för ortshistoria. - Uppsala, [198-?].
Ottervik, Gösta: Litteratur om Blekinge : en bibliografisk översikt / - Karlskrona, 1941.

Blandat från Lokalsamlingen

,Stigande ,Fallande

Språk