Meröppet

Kvinna sitter mot en bokhylla

Varför meröppet?

Meröppet innebär ett bättre användande av bibliotekets resurser, även när det inte finns personal på plats. Som meröppetlåntagare får du tillgång till ditt bibliotek veckans ALLA dagar kl 07.00-22.00 året runt. Ibland kan biblioteket vara helt stängt på grund av arrangemang eller annan verksamhet. Undantag meddelas via hemsidan och på det berörda biblioteket.

Vilka bibliotek är meröppna?

Holmsjö bibliotek
Jämjö bibliotek
Lyckeby bibliotek

Vad kan jag göra då biblioteket är obemannat?

 • Låna och återlämna
 • Hämta reserverade böcker
 • Använda datorerna
 • Släktforska
 • Läsa tidskrifter
 • Studera
 • Använda lokalen som en mindre möteslokal

Att använda det meröppna biblioteket
 

 • Registrera dig som användare hos personalen. OBS! Medtag lånekort och legitimation.
 • Du måste ha fyllt 18 år. Barn besöker meröppna biblioteket i vuxens sällskap
 • På det bibliotek där du är registrerad som Meröppet-låntagare fungerar lånekortet tillsammans med pinkod som passerkort
 • Kortet är personligt
 • Släpp inte in andra besökare. Om du har besökare med dig ansvarar du för dem.
 • Ett högtalarsystem meddelar när biblioteket stänger för kvällen
 • Använd självbetjäningsautomaten för lån och återlämning
 • Reserverade böcker finns på hyllan bakom disken. 
  OBS! De kan endast hämtas ut med det kort som de är reserverade på.
 • Fjärrlån kan endast lånas ut under bemannad öppettid.
 • Plocka undan efter dig och ta hand om vårt gemensamma bibliotek

För kännedom om du är meröppetanvändare:

Dina inloggningar registreras och sparas en viss tid. Detta för att bibliotekspersonalen vid behov ska kunna se vem som har varit i lokalerna och när.

Språk