Bibliotekets vänner

Bibliotekets vänner

Våren 2019
Stadsbibliotekets hörsal 19.00

OBS! Köp av biljett sker nu vid entrén till evenmanget. Man kan förboka biljett en vecka innan evenemanget på stadsbiblioteket.

Torsdag 7 februari - Elizabeth Nemert
Blå längtan, en kväll om kärlek och rädsla, om att våga välja sitt liv och om berättandets glädje och vedermödor.
Elisabeth Nemerts romaner utspelar sig i historisk tid från 3500 före vår tideräkning fram till andra världs-
kriget. I sin senaste roman, Blå längtan, har hon tagit ytterligare ett steg fram i tiden - till 1950- och 1960-
talen. Boken skildrar två jämnåriga flickor, Naomi i Nigeria och Pia i Sverige, vars levnadsöden korsar
varandra.

 

Torsdag 21 februari - Lena Einhorn
Lena Einhorn fick sitt publika genombrott 2005.
Författaren är nu aktuell med en roman, Geniet från Breslau, om kemisten Fritz Haber och hans hustru Clara Immerwahr. Den tysk-judiske vetenskapsmannen fick Nobelpriset för sin uppfinning av framställning av ammoniak genom syntes men han stod också för den mer tvivelaktiga bedriften att framställa senapsgas och Zyklon B. Boken är nominerad till Augustpriset 2018.

 

Torsdag 21 mars - Cilla Naumann
Berättelsens hemligheter - om att skriva och om att läsa.
Efter att ha tilldelats Katapultpriset för debuten Vattenhjärta har Cilla Naumann skrivit ett tiotal romaner och ett antal ungdomsböcker. Nu är författaren aktuell med Den oändliga familjen, en både sorglig och vacker skildring av en familj på väg mot en ofattbar katastrof. Ett annat av bokens teman är osäkerheten hos vårt minne. Kvällen kommer att behandla romanen men också familjeromanen som genre.
 

Torsdag 25 April - Bengt Ohlsson
Med blick för samhällets misskända själar.
Genombrottet kom 2004 med Gregorius som vann Augustpriset samma år. Nu är han aktuell med
Dubbelt så bra, en roman som tar oss med till Ådalen 1931. Författaren väljer att skildra de dramatiska händelserna utifrån två strejkbrytares perspektiv, något som inte förvånar då han ofta intresserat sig för dem som inte har omgivningens gillande.

 

Eftersitsar

Vid vissa av våra programtillfällen erbjuder vi en extra bonus. Efter det ordinarie programmet kan du träffa vår gäst i Läsesällskapets bibliotek. Vid de flesta av eftersitsarna medverkar också bibliotekarie Torsten Samzelius. Vi bjuder på enkel förtäring till en kostnad av 40 kronor. Antalet platser är begränsat men eftersitsen är öppen för alla som är intresserade. I detta programblad inbjuder vi till eftersits med Elisabeth Nemert, Lena Einhorn, Cilla Naumann och Bengt Ohlsson. Missa in en möjlighet till att komma ännu närmare författaren. Deltagande anmäls till bvkarlskrona@gmail.com eller med sms till 0709-823753. Välkomna!
 

Biljetter

Det går att FÖRBOKA biljetter en vecka innan evenemanget på Stadsbiblioteket. Annars köps biljett vid entrén. Betalning sker i entrén vid evenemanget.
Pris 120 kronor, 60 kronor för medlemmar. Ta med medlemskortet.
Karlskrona kommuns Kompiskort gäller.

 

Bli medlem i Bibliotekets vänner

Medlemsavgiften är 200:-/år. Kontakta ordföranden på telefon: 0709-823753 eller bvkarlskrona@gmail.com. Du kan också direkt betala in medlemsavgiften till Bibliotekets Vänners plusgiro: 21 54 25 - 0 och där ange namn och adress.

Fördelar med medlemsskap

Minst 50% rabatt på inträdet till våra arrangemang.
Inflytande över kommande programplanering.

Styrelsen 2019

Katarina Andersson sekreterare, Margareta Bjarke, Jessica Eidstedt, Gudrun Gardsdottir, Lotta Kihlbert ordförande, Birgitta Möller och Camilla Sjögren.
Suppleant: Sandra Gren, Eva Åkerman
Adjungerade: Thomas Ahlqvist, Ida Linder och Torsten Samzelius

Samarbetspartners

Bibliotekets vänner samarbetar med Stadsbiblioteket och Folkuniversitetet. Elever från Kulturskolan medverkar med musik innan programmet startar.

Språk