Bibliotekets vänner

Bibliotekets vänner

Hösten 2018

Program kommer snart.

Eftersitsar

Vid vissa av våra programtillfällen erbjuder vi en extra bonus. Efter det ordinarie pro-grammet kan du träffa vår gäst i Läsesällskapets bibliotek. Vid de flesta av eftersitsarna medverkar också bibliotekarie Torsten Samzelius. Vi bjuder på enkel förtäring till en kostnad av 40 kronor. Antalet platser är begränsat men eftersitsen är öppen för alla som är
intresserade. I detta programblad inbjuder vi till eftersits med Patrik Skantze, Anna Laestadius Larsson och Kjell Westö. Deltagande anmäls till bvkarlskrona@gmail.com eller med sms till 0709-823753. Välkomna!

Biljetter

Biljetter säljs på Stadsbiblioteket i Karlskrona. Det säljs maximalt 100 biljetter. Biljettpriset är normalt 120 kr, 60 kr för medlemmar. Ta med medlemskortet. Karlskrona kommuns Kompiskort gäller. Stadsbibliotekets Hörsal rymmer högst 110 personer.

Bli medlem i Bibliotekets vänner

Medlemsavgiften är 200:-/år. Kontakta ordföranden på telefon: 0709-823753 eller bvkarlskrona@gmail.com. Du kan också direkt betala in medlemsavgiften till Bibliotekets Vänners plusgiro: 21 54 25 - 0 och där ange namn och adress.

Fördelar med medlemsskap

Minst 50% rabatt på inträdet till våra arrangemang.
Inflytande över kommande programplanering.

Styrelsen 2017

Katarina Andersson, Mats-Olof Arnoldsson, sekreterare, Jessica Eidstedt, Lotta Kihlbert, ordförande, Birgitta Möller, Ola Palmgren och Camilla Sjögren, kassör.
Suppleant: Marie Chen
Adjungerade: Thomas Ahlqvist och Ida Linder

Samarbetspartners

Bibliotekets vänner samarbetar med Stadsbiblioteket och Folkuniversitetet. Elever från Kulturskolan medverkar med musik innan programmet startar.

Mina sidor

Språk Språk