Böcker på andra språk

Böcker på andra språk

Böcker för vuxna

Stadsbiblioteket har böcker på många andra språk än svenska. Här finns böcker på nordiska språk, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, polska, arabiska, persiska med flera.

Böcker för barn

Böcker på andra språk för barn finns på barnbiblioteket. Här hittar du också CD-böcker på andra språk för barn.

Språkpåsar

Biblioteken tillhandahåller språkpåsar för att familjer med annat språk än svenska, med försko­lans hjälp ska kunna läsa böcker för sina barn. Varje påse innehåller 4 - 5 barnböcker på ett invandrarspråk.

Läs mer om vilka språk som finns och vem som får låna här.

Tidningar

På biblioteket finns tryckta tidningar på andra språk. Mer läsning finns i tidningsdatabasen Library PressDisplay som även finns som app: Pressreader. Där kan man ladda ner upp till fem tidningar via bibliotekens publika wi-fi. 

Mer information finns att läsa på sidan "Databaser".

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket ligger i Stockholm och har det största utbudet av media på andra språk än svenska.

Vi har möjlighet att låna in böcker från Internationella biblioteket i Stockholm.

Nya engelska böcker