Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek

Ett unikt bibliotek

Carlskrona Läsesällskap grundades 1794 och slutade sin verksamhet 1863. Sällskapets efterlämnade boksamling är idag Sveriges äldsta bevarade i sitt slag. Den består av ungefär 9000 volymer och ger med sin bredd och mångfald ett unikt tvärsnitt av Karlskronas och Sveriges kulturhistoria. Samlingen finns i en av arkitekten Åke Axelsson specialritad miljö i Nordenskjöldska gården på Trossö, Karlskrona.

Katalog

Katalogisering av boksamlingen är ett pågående arbete och stora delar av samlingen går att söka i. Böckerna lånas inte ut. Sök i katalogen här.

För besök och gruppvisningar kontakta bibliotekarie Torsten Samzlius.