Läsa på annat sätt

Sök i barnkatalogen

Läsa på annat sätt

Högläsning

Högläsning är viktigt och mysigt!

Även ett litet barn har förmåga att uppfatta språk, därför är det viktigt att direkt börja prata med barnet när det är litet. Som baby uppfattar det och känner igen sina föräldrars röster och snart börjar det svara med kroppen: blickar och leenden och snart också med olika ljud. Språket är en medfödd förmåga men det kan bara utvecklas tillsammans med andra. Ett barn härmar vad du gör och säger och försöker bli förstådd. För de minsta barnen är det bra att läsa rim och ramsor och genom dem leka med språket.

Så fort barnet hör människor prata läggs grunden för språk- och läsinlärningen. Läsa högt och prata om det man läser är bra. Sedan börjar barnen förstå hur skrift ser ut och att känna igen ord och koppla samman ett ord med dess betydelse.

Att läsa högt ger närhet och en mysig stund för både barn och föräldrar! Sluta inte högläsa när ditt barn börjar skolan eller själv lärt sig läsa, närheten är fortfarande viktig och genom högläsning stimuleras den egna läsförmågan. Även inom läsningen gäller ”barn gör som du gör, inte som du säger”. Ser barnen att vuxna läser blir det mer intressant även för dem. Man kan också välja lite svårare böcker som barnet ännu inte kan läsa själv.

När du läser högt för ditt barn ger du det en läsupplevelse som tränar både fantasi och kreativitet. Genom att lyssna lär de sig också att bli mer koncentrerade, uppmärksamma och lugnare och klarar sig bättre i skolan. Barnen får möta nya ord, ord som de sällan får höra i vanliga samtal. Det berikar deras ordförråd.

Barnen upptäcker i böckerna en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje. Det banar väg för deras eget intresse för läsning och litteratur.

Egen nedladdning

Egen nedladdning är en tjänst för dig som lånar talböcker. Med "Egen nedladdning" kan du själv ladda ned talböcker direkt från Legimus. Du söker och väljer själv din litteratur när som helst. Tjänsten är förstås kostnadsfri.

Vill du veta mer om "Egen nedladdning" ta kontakt med:
stadsbiblioteket.barn.unga@karlskrona.se

Länktips:

 

Mina sidor

Språk Språk