Personal

Personal

Kontakta personal

Tiffany Bovin bibliotekschef. Tel: 0455-303505

Josefin Andersson, bibliotekarie, inköpsansvarig facklitteratur, fjärrlån (in), Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303496
Anna Andreasen, bibliotekarie, barnavdelningen, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303567
Linnea Berg, bibliotekarie, Nättraby, Hasslö. Tel: 0455-303429 (föräldraledig)
Essie Bodin, biblioteksassistent, Stadsbiblioteket.
Agneta Brask, bibliotekarie, barnavdelningen, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303509
Christina Eklund, biblioteksassistent, Rödeby, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303501
Hanna Ekstrand, bibliotekspedagog, barnavdelningen, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303472
Carina Eriksdotter, bibliotekarie, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303506
Veronica Fagerström, biblioteksassistent, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-321354
Åsa Fransson, bibliotekarie, fjärrlån (in), Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303478
Helen Friberg, bibliotekarie, Nättraby bibliotek. Tel: 0455-303508 (föräldraledig)
Ida Gustafsson, biblioteksassistent, barnavdelningen, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303521
Linda Gustafsson, bibliotekarie, Jämjö, Sturkö bibliotek. Tel: 0455-303459
Andreas Johansson; biblioteksassistent, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303441
Helén Karlssonbibliotekarie, Lyckeby bibliotek. Tel: 0455-303076
Bodil Kjellin, bibliotekarie, inköpsansvarig skönlitteratur, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-321513
Helen Klemedsson, biblioteksassistent, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303497
Albin Liljegren, biblioteksassistent, Stadsbiblioteket.
Annika Lindberg, bibliotekarie, Lyckeby bibliotek. Tel: 0455-303541
Cecilia Lindman, bibliotekarie, Lyckeby bibliotek. Tel: 0455-321250
Erika Lönnquist, bibliotekarie, Rödeby, Fridlevstad bibliotek. Tel: 0455-303461
Magnus Mellmark, biblioteksassistent, Rödeby, Holmsjö bibliotek. Tel: 0455-303406
Malin Pagels, bibliotekarie, Nättraby bibliotek. Tel: 0455-303561
Marielle Persson, bibliotekarie, Nättraby. 
Pia Pålsson, biblioteksassistent, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303504
Torsten Samzelius, bibliotekarie, Carlskrona Läsesällskaps bibliothek och Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303442
Therese Sedin, biblioteksassistent, Nättraby. Tel: 0455-303429
Veronica Skjöld, bibliotekarie, Rödeby. Tel: 0455-303405
Johan Stiel, bibliotekarie, inköpsansvarig musik, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303473.
Louise Sundahl, biblioteksassistent, Stadsbiblioteket 
Annette Svensson, bibliotekarie, särskilda tjänster och lokalsamlingen, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303467.
Pia Westerlund, biblioteksassistent, Jämjö, Sturkö bibliotek. Tel: 0455-303455
Christina Westermark, biblioteksassistent, Jämjö, Sturkö bibliotek. Tel: 0455-303542
Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie, särskilda tjänster, Stadsbiblioteket. Tel: 0455-303550