Taltidning och inläsningstjänst

Taltidning och inläsningstjänst

Karlskronas taltidning

Karlskronas taltidning är Karlskrona kommuns egen taltidning på audio-CD för läs- och synhandikappade. Karlskronas taltidning kommer direkt i brevlådan var fjortonde dag. CD-skivan slänges efter genomlyssning.

Prenumerera

Det kostar inget att prenumerera. Du beställer en prenumeration på telefon: 0455-30 35 55.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänsten hjälper till med att läsa in texter på CD-skiva. Du kan få alltifrån brev och bruksanvisningar till artiklar och matrecept inläst. Du bestämmer själv omfattningen och behåller CD-skivorna så länge du behöver dem.

Inläsningstjänsten är kostnadsfri. Personalen har tystnadsplikt.

Kontakt

Katarina Möller, tel: 0455-30 35 55.
E-post: taltidningen@karlskrona.se

Språk

Telefontid

0455 - 30 35 00

Måndag:  10.00 - 11.30

Onsdag:  10.00 - 11.30

Torsdag: 10.00 - 11.30

Övriga tider telefonsvarare.

E-post:

talboksavdelningen@karlskrona.se

 

Legimus

Legimus