Världens bästa väska

Världens bästa väska

"Världens bästa väska" är väskor som innehåller bilderbok för barn på svenska eller annat språk och föremål som illustrerar berättelsen. Används i förskolor för att skapa positiva möten med barnboken. Världens bästa väskor vill ge alla barn oavsett familjesituation, etnisk tillhörighet, bostadsort, psykisk eller fysisk förmåga positiva möten med barnböcker och en ökad möjlighet till god språklig grund samt delaktighet i ett gemensamt kulturarv. Vi når målet med hjälp av bokombud på varje förskola, bokväskor med berättelser + föremål +berättelse på invandrarspråk + berättelser på teckenstöd. Vi erbjuder även material för ett långsamt berättande såsom flanosagor och diasagor.

Bokombuden och biblioteket

Biblioteket är organiserat i fem områden som vart och ett håller kontakten med sina bokombud och genomför eventuella träffar under läsåret då barnböcker presenteras och diskuteras.

Låna Världens bästa väska

Lånetiden är 28 dagar, vid kö 14 dagar. Väskorna kan endast lånas av personal i förskola och förskoleklass. I varje väska finns en loggbok där man kan skriva ner synpunkter, idéer, önskemål och några ord om hur väskan användes och mottogs.

Här kan du se en träfflista på alla "Världens bästa väskor".

Kontakt

På biblioteket: stadsbiblioteket.barn.unga@karlskrona.se
Tfn: 0455-30 34 60

Världens bästa väska

,Stigande ,Fallande

Språk